Sluiten

info@esthervanderwerf.frl

Het innerlijke kind 

Ieder van ons heeft diverse innerlijke kinderen in zich.
Zo draag je een gekwetst, verdrietig, wanhopig, bang, gefrustreerd, boos, onzichtbaar kind met je mee. Deze innerlijke kinderen hebben allemaal een plek in je onderbewuste. Deze dragen allerlei emoties en gevoelens met zich mee. Maar ook dragen deze allerlei onbewuste reactiepatronen met zich mee. De ontwikkeling van je innerlijke kind ontstaat al in de prenatale fase, in de buik bij je moeder. Daar, voel je al ten diepste, hoe het met je moeder en met je vader gaat. Of zij in staat zijn tot een liefdevolle verbinding, of ze in harmonie is zijn met elkaar en met zichzelf, of juist niet. Je neemt ook in die fase al waar, hoe de omstandigheden zullen zijn waarin jij geboren wordt.

Je zou kunnen zeggen, dat wanneer je liefde ervaart in een tekort in deze fase, dat dit de rest van je leven zal doorwerken. Je innerlijke kind zal zich in je volwassen leven met enige regelmaat eenzaam voelen, niet gehoord, niet veilig, niet gezien, niet gehoord, niet serieus genomen voelen. Hoe jouw jeugd verloopt, veilig en geborgen, geliefd en beschermd, vreugdevol en gezellig, of onveilig, niet geborgen, niet geliefd, veel conflicten, verlies, seksueel, emotioneel of fysiek geweld is allesbepalend of jij in je volwassen leven reacties geeft vanuit het gekwetste, of getraumatiseerde innerlijke kind. 

Lief meisje, lief jongetje
Daar lig je dan, bang en verscholen in het donker
Je durft niet meer te vertrouwen, grote mensen hebben je bang gemaakt.
Ik doe het wel alleen, zeg je tegen jezelf, dan kan niemand mij meer kwetsen, misbruiken, uitschelden, verraden. Ik voel me niet welkom en de wereld voelt onveilig, daarom houd ik me stil en leef ik in het donker. Om mij heen draag ik het boetekleed, van mezelf en van mijn voorouders. Ik voel me schuldig, schuldig over dat ik besta. In stilte vraag ik me af, of er iemand voor me is, waar ik me welkom en veilig voel. Ik twijfel, dus ik besluit alleen te blijven. Maar dan, schijnt daar een groot licht naarbinnen, dit licht vraagt mij, om hiernaartoe te bewegen. Langzaam kom ik in beweging en reik uit naar het grote licht. Ineens voel ik me gedragen, geborgen en geliefd. Het is het grote liefdeslicht, mijn volwassen ik, maakt verbinding met mij. Deze verbinding samen met dit liefdeslicht troost mij en maakt me een beetje blij.
Esther van der Werf

Als je opgroeit in je gezin van herkomst, dan maak je van alles mee. Je maakt mooie herinneringen hoop ik voor jou, maar je maakt ook verdrietige en traumatische gebeurtenissen mee.
Maar ook hoe je geboorteproces is verlopen heeft een invloed op je overlevingsmechanisme. Moest je direct al vechten voor je leven door welke omstandigheden dan ook? Dan zal je dit ook in je volwassen leven merken aan de hoedanigheid van je innerlijke kind. 

Je ontwikkelt overtuigingen als, ‘het is allemaal mijn schuld’ of, ‘ik ben niet goed genoeg’ of, ‘ik ben geen goed kind’, of, ‘liefde moet ik verdienen’, of, ‘ik ben altijd lastig’, ‘ ik moet hoog presteren, anders ben ik niet geliefd, ‘ ik moet alle ballen hoog houden, want de ander doet het niet’.
Vooral wanneer de kindertijd niet veilig is geweest, zijn deze overtuigingen hardnekkig. Een kind wil immers altijd de goedkeuring en de bevestiging van de ouders en wanneer dit er niet kan zijn, dan ontstaat er een groot gevecht intern. Je legt de schuld bij jezelf en je haalt jezelf voortdurend naar beneden. 

De mate waarin jij hebt moeten overleven en daarmee bedoel ik, op je hoede moest zijn, al jong een te hoge verantwoordelijkheid moest dragen die niet bij je leeftijd paste, aan moest staan omdat er onveilige situaties waren, zoals misbruik, alcoholisme, ziekte met de dood tot gevolg, conflicten, bepalen hoe jij in je volwassen leven reageert vanuit een trauma/pijndeel. Je reageert op een manier wat gedragen én geladen is door emotionele onderliggende pijn. Dit kan betekenen, dat je in de aanval schiet, direct je boosheid uit, ontroostbaar verdrietig raakt, of je zeer onveilig voelt in de situatie.
Wanneer trauma nog onbekend is, of het bewustzijn over de onveiligheid van vroeger is er nog niet, dan zal trauma en alle gewonde kindsdelen actief reageren in alle relaties die je hebt.

Wanneer trauma erkent wordt en je bouwt meer inzicht over je leven op, dan zal je merken dat je een keuzevrijheid hebt in hoe je reageert. Maar wanneer de kindsdelen nog verwrongen zijn, zal alles onbewust verlopen en kan je regelmatig belanden in situaties waarbij niet de volwassen in jou spreekt, maar de gekwetste getraumatiseerde kinderen in jouw hart die aan het vechten zijn voor hun bestaan.  

Gevolgen
Je innerlijke kind kan diep beschadigt raken door 1 gebeurtenis, of door aanhoudende gezinsproblematiek. Het vraagt voor veel volwassenen vaak lange tijd, om trauma en pijndelen te erkennen en te zien voor waar.
Wanneer 1 of beide ouders emotioneel en of fysiek niet beschikbaar waren voor jou dan heeft dit grote gevolgen op jouw innerlijke gevoel van veilig en welkom zijn, waar dan ook. De effecten en gevolgen hiervan zal je innerlijk merken doordat je veelal voelt dat je ergens niet welkom bent, of dat er niemand op jou zit te wachten. Mishandelingen in welke vorm dan ook zorgen ervoor dat een kind later gevoelig raakt voor verslavingen, voor ongezonde relaties.
Wanneer trauma niet is erkent, gezien en doorleefd is, dan zal de kans van herhaling groot zijn wanneer ze zelf ouder worden van een kind.

Innerlijk kindwerk is voor mij de meest mooie en helende wijze om mensen te helpen bewustwording te geven over hoe het met hun innerlijk kind gaat. Jouw innerlijke kind draagt de sleutel tot de verbinding met je hart. 

Aanwezig zijn bij het donker
Soms zit het mooie kwetsbare, pure kind daar maar, diep verscholen in het donker, bang te zijn en zich af te vragen of er ook iemand is die dit kind kan komen helpen. Of, zoals ik bij velen heb gezien, de hoop op hulp al hebben laten gaan en hierdoor hebben besloten om alles alleen te moeten doen in het volwassen leven, hulp vragen is dan doodeng geworden. Je ziet dan vaak dat het volwassen mensen zijn, die altijd aan het bewijzen zijn hoeveel ze zelfstandig kunnen, want ze hebben niemand meer nodig die hun innerlijke kind zo hard kwetst. Is de overtuiging van het gewonde innerlijke kind).

Het innerlijk kind werk heb ik mezelf aangeleerd, het was zo nodig.
Ik begon naar haar te luisteren en ik leerde, om haar serieus te nemen. Het viel niet mee, om dit meisje gerust te stellen en om haar de veiligheid terug te geven die ze was verloren. Doordat dit hardnekkig was, begon ik mijn eigen oefeningen te ontwikkelen. Al deze oefeningen en innerlijke helende meditaties heb ik inmiddels vormgegeven in mijn werk. Het innerlijke kind in de mens is voor mij zo zichtbaar, ik vind het een geschenk om met deze kindsdelen te mogen werken.

Wat het kind in jou nodig heeft is tijd en geduld.
Wees lief voor dit kind, altijd. Wanneer het hard heeft moeten vechten kan het niet zo makkelijk vertrouwen.
Wanneer de grenzen en het lichaam zijn afgenomen door seksueel en fysiek geweld, dan is er ook veel tijd nodig voor dit kind, om zelfs jou toe te laten. Belangrijk is, dat jij keer op keer zegt tegen het kind in jezelf, dat alles er mag zijn. Al het gevoel en dat alles gevoeld mag worden. Hoe meer je dit doet, hoe meer het kind zich zal laten zien en voelen.


De magiër, de creatieveling, het pure kind
In ieder mens schuilen dus allerlei gekwetste en getraumatiseerde kinderen. Maar ook, is er in jou, een puur en magisch, onbevangen kind aanwezig. Met dit kind breng ik mensen graag in de verbinding. Maar dat kan pas, wanneer de gekwetste en bevroren delen ook gezien zijn. Pas dan, kan de innerlijke magiër en de creatieveling ontwaken. Pas dan, kan je komen tot je dromen en je werkelijk zielsdoel hier op aarde. Wanneer we de kuilen en grote keien hebben gezien, meerdere maken zijn gevallen in de diepte en weer zijn opgestaan, komt er ruimte voor jou!
Ik help mensen met zoveel liefde om oog in oog te komen staan met hun prachtige pure zelf.


Jouw kind als spiegel
Als je kinderen in je leven hebt, onderzoek dan eens wat ze in je oproepen. Word je soms jaloers of verdrietig, gespannen, angstig, boos, agressief, onzeker? Of denk je voortdurend dat je niet genoeg geeft? Of niet het goede doet? Of ben je ongewenst kinderloos en maak je jezelf hier schuldig aan? Dan is er innerlijk kind werk te doen. Jouw kinderen raken je in de diepst verborgen pijn. Wanneer jij dit begint te zien, dan zal je merken dat de dynamiek in je gezin ten goede zal veranderen. Ga je mee in de verwondering?

Bij ongewenst kinderloos zijn, spelen vaak karmische lasten en of verborgen familiestukken mee. Ik nodig je dan uit om eens de reis van de vrouw te gaan maken.

Bij elke reis die ik geef, werk ik met het prachtige innerlijke kind, ook met alle vraagstukken die jij hebt. Lees ook mijn tekst over nieuwetijdskinderen hier op de website.